ย้ายโฮสต์กู้ชีพ WordPress Manual

เว็บไซต์สำเร็จรูปอย่าง WordPress เราสามารถย้ายเว็บไซต์ทั้งหมด หรือจะเรียกโคลนนิ่ง ก็ไม่ว่ากัน

 1. ย้ายจาก localhost ไป Host จริง
 2. ย้ายจาก Host หนึ่งไปอีก Host หนึ่ง

บทความนี้ได้จากประสบการณ์ตรงกรณีสำรองไฟล์ wp-content ไว้และฐานข้อมูลเดิมยังอยู่
ก้าวสู่ขั้นตอน ย้ายโฮสต์กู้ชีพ WordPress Manual

วิธีที่ 1 ย้ายจาก localhost ไป Host จริง

 1. Export ฐานข้อมูลเก่า …
 2. อัพโหลดไฟล์ WordPress. …
 3. สร้างฐานข้อมูล …
 4. Import ไฟล์ฐานข้อมูล …
 5. เปลี่ยน URL ของเว็บไซต์ในฐานข้อมูล …
 6. แก้ไขไฟล์ wp-config.php. …
 7. แก้ไข media path. …
 8. แก้ไข ข้อมูลในตาราง wp_option.

วิธีที่ 2 ย้ายจาก Host to Host

 1. สำรองโฟล์เดอร์ข้อมูล wp-content
 2. ฐานข้อมูลเดิม

Error เกิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรง

ปิดการใช้งานปลั๊กอินทั้งหมดได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถเข้าถึงเมนูการดูแลระบบได้?

บางครั้งอาจจำเป็นต้องปิดใช้งานปลั๊กอินทั้งหมด แต่คุณไม่สามารถเข้าถึงหน้าจอการดูแลระบบเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้ มีหนึ่งในสองวิธีในการปิดใช้งานปลั๊กอินทั้งหมด

ใช้ phpMyAdmin เพื่อปิดการใช้งานปลั๊กอินทั้งหมด

 1. ในตาราง wp_options ใต้ คอลัมน์ option_name (ฟิลด์) ค้นหาactive_plugins row
 2. เปลี่ยนฟิลด์ option_value เป็น: a:0:{}

ติดตั้ง Plugin จากหน้า wp-admin ไม่ได้

ปัญหานี้เกิดจากการย้าย WordPress Manual
ภายหลังย้ายโฮสต์เสร็จ Plugins บางตัวไม่แสดงอันเนื่องมาจากการ Error ทำให้ต้องไปปิด Plugins ก่อนหน้านี้ด้วย option_value เป็น: a:0:{}

ดังนั้นการติดตั้งใหม่ต้องไปลบโฟล์เดอร์ wp-content/plugins เดิมออกก่อนจึงจะติดตั้งใหม่จากหน้า wp-admin ได้

https://www.wpthaiuser.com/manual-moving-wordpress/

www.jir4yu.me

Loading