บริการเว็บไซต์องค์กรกับ WordPress

บริหารเว็บไซต์ในองค์กร ง่ายๆนิดเดียวกับ WordPress

WordPress

ทำไมต้อง WordPress

  1. ออกแบบเว็บไซต์ให้เรียบหรู ดูดี
  2. มีระบบบริหารเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ
  3. มีความยืดหยุ่น และมีระบบพัฒนาได้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
  4. รองรับการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เริ่มต้นอย่างไร

  1. มองหา Hosting ที่รองรับการทำงานของ WordPress
  2. ออกแบบและวางแผนความต้องการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการ. เว็บไซต์องค์กรกับ WordPress

  • ทีมงานที่ปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
  • ธีมมาตรฐาน Seed หรือ News Portal
  • เครื่องมือจัดการเพจ Plug In

Loading