แนะนำ PLUG IN @WordPress

3D FlipBook : Dflip Lite

เครื่องมือสร้างหนังสือ คู่มือ ไฟล์ pdf กำหนดหมวดหมู่ สร้าง Code ไปแสดงผลรูปแบบหนังสืออีบุ๊ก

Content Views

เครื่องมือสร้างหน้าโดยรวมเนื้อหาจาก POST หรือ PAGE

Display Setting

  • Grid .แบบตาราง 2 – 12 Items per row
  • Collapsible List .แสดงแบบเลือกรายการ
  • Scrollable List .แสดงแบบสไลด์ซ้าย – ขวา

List of post IDs to show .กำหนด ID ของ POST หรือ PAGE ที่ต้องการให้แสดงเนื้อหาในหน้าที่กำหนด

Embed Any Document

ใช้แทรกไฟล์เอกสารได้หลายรูปแบบใน post และ page

  • PDF
  • Excel
  • Word

Contextual Related Posts

ใช้สร้างเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้อง/แนะนำสำหรับผู้อ่าน

GTranslate

ใช้แปลข้อความหน้าเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์ ได้หลายภาษา

Loading Page

หน้าเว็บกำลัง Loading… มีให้เลือกสวย ๆ

Loading