ย้ายเว็บไซต์ WordPress ด้วย Plugin ส่งออกข้อมูล นำเข้าข้อมูล และ backup

All-In-One WP Migration คือ ปลั๊กอินที่ช่วยในการย้ายเว็บไซต์ โดยทำหน้าที่ในการย้ายและปรับปรุงฐานข้อมูลแทนเราทุกอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
https://www.wpthaiuser.com/all-in-one-wp-migration/

การย้ายโฮ้สต์แบบนี้จะเป็นการย้ายไฟล์และฐานข้อมูลของเว็บจริงๆ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์  wp-content  เท่านั้น

ไม่มีความจำเป็นที่จำต้องเอาไฟล์หลักของ WordPress ไปด้วย (โฟลเดอร์ wp-admin, wp-includes และไฟล์อื่นๆ ภายนอก) เพราะไฟล์เหล่านั้นมากับการติดตั้ง WordPress อยู่แล้ว และถูกสร้างโดยอัตโนมัติ เว้นเสียแต่ว่าบางคนจะมีการปรับแต่งบางไฟล์เอง

เช่น wp-config.php เพื่อเพิ่มลิมิตอัพโหลด ซึ่งถ้าเราย้ายโฮสต์ แต่ละโฮสต์มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ไฟล์ .htaccess ก็ถูกสร้างโดยอัตโนมัติเช่นกัน แต่หากใครเขียนพวกนี้เอง ก็อาจจะต้องดาวน์โหลดไว้ต่างหากแทน

** ถ้าใครติดไวรัสก็อย่าไปเอามาด้วยเลย ลงใหม่แบบคลีนๆ ดีกว่า

ส่งออกข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม

  1. ดาวน์โหลดโฟล์เดอร์ wp-content
  2. ติดตั้ง plugins All-in-One WP Migration (ทำตามภาพ)

นำเข้าข้อมูลที่เว็บไซต์ใหม่


UPLOAD File มากกว่า 64MB.

วิธีก่อนหน้านี้ UPLOAD File Limit ได้เพียง 64MB. ถ้าต้องการ UPLOAD File ไม่มากกว่านั้น ต้องใช้ Version เก่าดังนี้

ขอบคุณสาระดีๆ จาก https://blog.webwithwp.com/blog/remove-all-in-one-wp-migration-limit/

หลังจากดาวน์โหลดตัวติดตั้ง All in one wp migration มาแล้ว ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่แก้ไขไฟล์ได้อยู่ ให้ติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อ file manager เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขการตั้งค่าของไฟล์ได้ในตอนที่ import file เพื่อติดตั้ง wordpress ในอีกเว็บหนึ่ง

แก้ไขไฟล์ชื่อ wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php

// =================
// = Max File Size =
// =================
define( 'AI1WM_MAX_FILE_SIZE', 536870912 );

จากนั้นให้แก้ไขเป็นตัวเลขข้างล่างดังกล่าวนี้

/ =================
// = Max File Size =
// =================
define( 'AI1WM_MAX_FILE_SIZE', 4294967296 * 10 ); // THIS LINE MAKES NEW LIMIT 40GB

Loading