คำสั่งเรียงลำดับ Html ordered list 1.1, 1.2

Code CSS

ol.nested-counter-list {
 counter-reset: item;
}

ol.nested-counter-list li {
 display: block;
}

ol.nested-counter-list li::before {
 content: counters(item, ".") ". ";
 counter-increment: item;
 font-weight: bold;
}

ol.nested-counter-list ol {
 counter-reset: item;
}

Code Html

<ol class="nested-counter-list">
 <li>one</li>
 <li>two
  <ol>
   <li>two.one</li>
   <li>two.two</li>
   <li>two.three</li>
  </ol>
 </li>
 <li>three
  <ol>
   <li>three.one</li>
   <li>three.two
    <ol>
     <li>three.two.one</li>
     <li>three.two.two</li>
    </ol>
   </li>
  </ol>
 </li>
 <li>four</li>
</ol>

Display

อ้างอิง https://stackoverflow.com/questions/10405945/html-ordered-list-1-1-1-2-nested-counters-and-scope-not-working

Loading